خسارت بیمه باربری بیمه ایران

راهنمای خسارت بیمه باربری بیمه ایران 

اقداماتی که بعد از صدور بیمه نامه حمل کالا بیمه گذار باید انجام دهد :
1- قبل و یا بلافاصله بعد از حمل هر محموله اعلامیه ای را که در آن مقدار و ارزش کالا ، مشخصات وسیله حمل ، تاریخ حمل ، شماره بارنامه ، مبدا و مقصد حمل کالا نوشته شده است برای بیمه گر ارسال نماید. 
2- حداکثر دو سال پس از تاریخ صدور بیمه نامه نسبت به حمل کالای بیمه شده اقدام نماید.
اقداماتی که بعد از وقوع حادثه بیمه گذار باید انجام دهد :
به محض اطلاع از وقوع خسارت حداکثر ظرف 5 روز مراتب را به بیمه گر اعلام نماید.

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت از محل بیمه باربری :
اصل بارنامه سراسری 
اصل فاکتور خرید 
اصل صورت بسته بندی کالا
گواهی مبدا
اعلامیه بانکی (در صورت گشایش اعتبار)
پروانه الکترونیکی گمرکی
در صورت مشخص شدن خسارت در گمرک می باید متناسب با نوع خسارت ، اصل صورت مجلس بندری و یا صورت مجلس گمرکی ، گواهی کسر تخلیه یا گواهی عدم تحویل ارائه گردد و همچنین در حمل های زمینی (وارداتی و صادراتی) راهنامه (سی ام آر) ظهر نویسی و نوع و ماهیت خسارت بوسیله متصدی حمل مشخص گردد.
چنانچه خسارت در محوطه بندر یا گمرک رخ داده باشد اصل صورت مجلس آسیب دیدگی و کپی قبض انبار گمرک و چنانچه مقصر حادثه مشخص باشد مثلا پیمانکار تخلیه میبایست کتبا مسئولیت آن را گواهی نماید.
اصل بارنامه حمل داخلی (چنانچه کالا بعد از ترخیص از گمرک خسارت ببیند)
اصل یا کپی برابر اصل کروکی پلیس (در حوادث رانندگی داخل کشور)

نکته : با توجه به شرایط حمل و نوع کالا ممکن است بیمه گر بیمه های باربری برای بررسی خسارت مدارک دیگری نیز درخواست نماید.

نکات مهم :
1- برای هر بسته ای که مفقود شده است بلافاصله از متصدیان حمل و یا مقام های بندر یا متصرفان دیگر کالای مورد بیمه بطور کتبی درخواست خسارت نمایند.
2- در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحویل گرفتن کالای مورد بیمه از متصدیان حمل و یا سایر متصرفان کالا بطور کتبی تقاضای بازدید کنند و برای خساراتی که هنگام بازدید مشخص می گردد گواهی مربوطه را که به امضای آنها رسیده باشد دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمایند .
3- در مواردی که از سالم بودن کامل کالای مورد بیمه مطمین نباشند رسید بدون قید و شرط به متصدیان حمل ندهند و با درج موضوع در بارنامه یا رسیدی که به متصدیان حمل می دهند حق خود را برای مطالبه خسارت محفوظ نگهدارند. 
4- هرگاه موقع تحویل گرفتن کالای مورد بیمه ، زیان یا آسیبی مشهود نباشد بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر سه روز از تاریخ تحویل گرفتن کالا و اطلاع از خسارت ، مراتب را بطور کتبی یا پست سفارشی یا اظهارنامه به متصدیان حمل اعلام نمایند.
5- در مواردی که موسسه حمل تمام یا قسمتی از کالای مورد بیمه را به بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی تحویل ندهد نامبردگان موظفند که پس از تنظیم صورت مجلس کسر تخلیه ، گواهی کتبی عدم تحویل را از موسسه مزبور بخواهند. در صورتیکه گواهی عدم تحویل در موعدهای زیر صادر نشود بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر طی یک هفته با اظهارنامه رسمی از موسسه حمل درخواست خسارت بنمایند و مراتب را به بیمه گر اطلاع دهند.
– در صورت حمل با کشتی حداکثر هفت ماه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از کشتی
– در صورت حمل با کامیون و قطار ، حداکثر هفت ماه پس از ورود وسیله حمل به مرز کشور مقصد
– در صورت حمل با هواپیما ، حداکثر سه ماه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از هواپیما 
6- بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی موظفند در مورد خسارت مشهود که به موجب بیمه نامه بیمه گر تعهد جبران آن را دارد ، چنانچه مورد بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است قبل و یا بلافاصله پس از تحویل گرفتن کالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرک مشاهده شود ، قبل از تحویل گرفتن از انبار ضمن تنظیم صورت مجلس گمرکی مراتب را به بیمه گر اعلام نموده و درخواست بازدید از کالا را بنماید.
7- پس از رسیدن کالا به بندر مقصد و قبل از انقضای مهلت های تعیین شده زیر نسبت به ترخیص و حمل کالا به مقصد نهایی اقدام نمایید در غیر اینصورت تقاضای تمدید مهلت اعتبار بیمه نامه را به شرکت بیمه ارسال نمایید.
– به محض پایان 60 روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه در حمل دریایی 
– به محض پایان 30 روز پس از تخلیه کامل هر قسمت از کالای مورد بیمه از هواپیمای حامل در فرودگاه کشور مقصد 
– در مورد حمل زمینی و ریلی 60 روز پس از تحویل کالای مورد بیمه به انبار گمرک کشور مقصد


چاپ   ایمیل

درباره ما ( نمایندگی بیمه ایران حسینی کد:۵٣۶۴ )

کارشناس ، مشاوره و صدور انواع بیمه نامه
 

۶۶٧٩٨١٨۴ - ۶۶٧٨٢٣١۶ - ۰٩١٢٣۵٨٨١٧۵


نمایندگی بیمه ایران – کد ۵٣۶۴ (حسینی) يكى از نمایندگان درجه یک و فعال شرکت بیمه ایران است که از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را در رشته های بیمه مسئولیت، مهندسی، باربری، مسافرتی، حوادث، آتش سوزی، اتومبیل، عمر و سرمایه گذاری آغاز نموده است. و در حال حاضر کلیه خدمات بیمه ای و به همراه ارائه خدمات مشاوره بیمه ای را به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نیازمند خدمات بیمه ای،ارائه می دهد.
این نمایندگی در تلاش است خدمات خود را با استفاده از فناوری های مدرن مورد استفاده در بیمه و نیز به شکل مورد نظر مشتریان ارائه کند. این نمایندگی از نیروهای متخصص و توانمندی استفاده می کند و مردم داری و مشتری مداری را به عنوان فلسفه های اصلی کار خود برگزیده است.