بیمه ایران نمایندگی حسینی 5364

بیمه ایران نمایندگی 5364

 

شرکت بیمه ایران تنها شرکت دولتی ایران در زمینه بیمه است. این شرکت در تاریخ ۱۵ آبان سال ۱۳۱۴ به دست علی اکبر داور و به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی آغاز به فعالیت کرده است. بیمه ایران در ظاهر خصوصی بود و سهامداران آن از سه نفر اشخاص حقیقی و وزارت مالیه تشکیل شده بود اما در عمل یک شرکت دولتی محسوب می‌شد.این شرکت تا قبل از پیروزی انقلاب ۵۷ به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی فعالیت می‌کرد. هم اکنون بیمه ایران با بیش از ۲۰۵ شعبه و نزذیک به ده هزار نمایندگی در داخل کشور و ۱۲ شعبه و نمایندگی در خارج از کشور بزرگترین شرکت‌های بیمه در ایران است در اولين روزي که شرکت سهامي بيمه ايران شروع بکار کرد مرحوم داور وزير ماليه وقت که در حقيقت بايد تاسيس شرکت سهامی بیمه ایران را تا اندازه زيادي مرهون علاقه و پشتکار او دانست خطاب به کارمندان بسيار معدود شرکت چنين گفت : " من به شرکت بيمه جديد التاسيس به اندازه بانک ملي ايران علاقمندم و اهميت اين شرکت براي کشور به اندازه بانک ملي است. سعي کنيد تشکيلات منظم و درستي داشته باشيد و حتي از اول به تاسيس شعب در خارج کشور مثل بغداد و کراچي و بمبئي اقدام نمائيد و کارمندان تحصيل کرده داشته باشيد و آنها را براي فعاليت حاضر نمائيد. البته اسم اين شرکت به زودي در تمام دنيا معروف خواهد شد. " بعدازاين نطق کوتاه و موثر مرحوم داور تقاضا کرد که براي اولين بار منزل خود او بوسيله شرکت سهامي بيمه ايران بیمه آتش سوزی شود و بدين ترتيب اولين بيمه نامه آتش سوزي در تاريخ 14 آبان ماه 1314 به نام مرحوم داور صادر گرديد. تاريخ مزبور در تاريخ اقتصادي کشور اهميت خاصي دارد. چون موسسات بيمه هر کشوري از ارکان اوليه اقتصادي آن کشور به شمار ميرود و عمل بيمه در تمام دنيا ملاک درجه ترقي و تنزل اقتصادي است. در حال حاضر با خصوصی شدن بیمه های البرز،داناو آسیا بیمه ایران بعنوان تنها شرکت بیمه دولتی که پشتوانه آن دولت است در صنعت بیمه کشور می درخشد .

 بطور کلی هدف از ایجاد بیمه های اجتماعی، حمایت از کارگران ، کارمندان بخش خصوصی ، افراد بی سرپرست و تحت پوشش موسسات خیریه و عام المنفعه و خانواده آنان در برابر کاهش شدید درآمدهای آنها و افزایش هزینه های درمانی بوده و رفاه اقتصادی افراد ریسک گریز را کاهش می دهد.در کشورهای پیشرفته و اقتصادهای صنعتی، تشکیلات تامین اجتماعی نقش اصلی در طراحیهای دولت جهت گسترش رفاه اجتماعی دارند. تقریبا تمام جنبه های همبستگی اجتماعی (Solidarity) در فلسفه تامین اجتماعی گنجانده شده است.

Create Account
 

Turpis Integer Arcu

 • Et nisi mattis a adipiscing
 • Turpis magna! Urna ultrices
 • Nascetur platea habitasse, tristique
Visit Site View Details
 

Penatibus Massa

 • Vel dis urna, placerat dapibus
 • Nisi, adipiscing penatibus lorem
 • Et mauris duis dis duis
Visit Site View Details
 

Porttitor Ridiculus

 • Nisi lundium turpis pulvinar
 • Magnis nisi, sociis in
 • Dapibus, nec platea, elementum
Visit Site View Details
 • نمایندگی بیمه ایران حسینی :تست جوله تبلیغاتی ... (ادامه)
 • LATEST NEWS: Vestibulum in eros quis nibh semper lobortis . . . (read more)
 • LATEST NEWS: Fusce lobortis eros eu ante cursus convallis . . . (read more)

New6 Movie

 
 

Elementum Tortor ut Habitasse

New5 Movie

 

 

Elementum Tortor ut Habitasse

New4 Movie

 
 

Elementum Tortor ut Habitasse

New3 Movie

 
 

Elementum Tortor ut Habitasse

New2 Movie

 
 

Elementum Tortor ut Habitasse

New1 Movie

 
 

Elementum Tortor ut Habitasse

LISTS
 
 • check
 • arrow
 • delete
 • dot
 • upload
 • download
 • info
 • denied
 • locked
 • paperclip
 • preview
 • bulb
 • globe
 • alarm
 
GET CODE
<ul class="jf_typo_lists">
 <li class="check"><span class="icon"></span>check</li>
 <li class="arrow"><span class="icon"></span>arrow</li>
 <li class="delete"><span class="icon"></span>delete</li>
 <li class="dot"><span class="icon"></span>dot</li>
 <li class="search"><span class="icon"></span>search</li>
 <li class="upload"><span class="icon"></span>upload</li>
 <li class="download"><span class="icon"></span>download</li>
 <li class="info"><span class="icon"></span>info</li>
 <li class="denied"><span class="icon"></span>denied</li>
 <li class="locked"><span class="icon"></span>locked</li>
 <li class="paperclip"><span class="icon"></span>paperclip</li>
 <li class="preview"><span class="icon"></span>preview</li>
 <li class="bulb"><span class="icon"></span>bulb</li>
 <li class="globe"><span class="icon"></span>globe</li>
 <li class="alarm"><span class="icon"></span>alarm</li>
</ul>
 • alert
 • filecabinet
 • strategy
 • mail
 • book
 • paypal
 • cart
 • user
 • users
 • admin
 • usercomment
 • digg
 • buzz
 • linkedin
 
GET CODE
<ul class="jf_typo_lists">
 <li class="alert"><span class="icon"></span>alert</li>
 <li class="filecabinet"><span class="icon"></span>filecabinet</li>
 <li class="strategy"><span class="icon"></span>strategy</li>
 <li class="mail"><span class="icon"></span>mail</li>
 <li class="book"><span class="icon"></span>book</li>
 <li class="paypal"><span class="icon"></span>paypal</li>
 <li class="cart"><span class="icon"></span>cart</li>
 <li class="user"><span class="icon"></span>user</li>
 <li class="users"><span class="icon"></span>users</li>
 <li class="admin"><span class="icon"></span>admin</li>
 <li class="usercomment"><span class="icon"></span>usercomment</li>
 <li class="facebook"><span class="icon"></span>facebook</li>
 <li class="digg"><span class="icon"></span>digg</li>
 <li class="buzz"><span class="icon"></span>buzz</li>
 <li class="linkedin"><span class="icon"></span>linkedin</li>
</ul>
 • youtube
 • vimeo
 • skype
 • fblike
 • myspace
 • dropbox
 • googlplus
 • image
 • zip
 • clipboard
 • inbox
 • speech1
 • speech2
 • iphone
 
GET CODE
<ul class="jf_typo_lists">
 <li class="twitter"><span class="icon"></span>twitter</li>
 <li class="youtube"><span class="icon"></span>youtube</li>
 <li class="vimeo"><span class="icon"></span>vimeo</li>
 <li class="skype"><span class="icon"></span>skype</li>
 <li class="fblike"><span class="icon"></span>fblike</li>
 <li class="myspace"><span class="icon"></span>myspace</li>
 <li class="dropbox"><span class="icon"></span>dropbox</li>
 <li class="googlplus"><span class="icon"></span>googlplus</li>
 <li class="image"><span class="icon"></span>image</li>
 <li class="zip"><span class="icon"></span>zip</li>
 <li class="clipboard"><span class="icon"></span>clipboard</li>
 <li class="inbox"><span class="icon"></span>inbox</li>
 <li class="speech1"><span class="icon"></span>speech1</li>
 <li class="speech2"><span class="icon"></span>speech2</li>
 <li class="iphone"><span class="icon"></span>iphone</li>
</ul>
 • location
 • list
 • blocks
 • laptop
 • imac
 • ipad
 • camera
 • film
 • setting
 • cup
 • flag
 • chart
 • documents
 • brush
 
GET CODE
<ul class="jf_typo_lists">
 <li class="location"><span class="icon"></span>location</li>
 <li class="list"><span class="icon"></span>list</li>
 <li class="blocks"><span class="icon"></span>blocks</li>
 <li class="laptop"><span class="icon"></span>laptop</li>
 <li class="imac"><span class="icon"></span>imac</li>
 <li class="ipad"><span class="icon"></span>ipad</li>
 <li class="camera"><span class="icon"></span>camera</li>
 <li class="film"><span class="icon"></span>film</li>
 <li class="setting"><span class="icon"></span>setting</li>
 <li class="link"><span class="icon"></span>link</li>
 <li class="cup"><span class="icon"></span>cup</li>
 <li class="flag"><span class="icon"></span>flag</li>
 <li class="chart"><span class="icon"></span>chart</li>
 <li class="documents"><span class="icon"></span>documents</li>
 <li class="brush"><span class="icon"></span>brush</li>
</ul>
 
 
Font Awesome
 
 • fa-rub
 • fa-ruble (alias)
 • fa-rouble (alias)
 • fa-pagelines
 • fa-stack-exchange
 • fa-arrow-circle-o-right
 • fa-arrow-circle-o-left
 • fa-caret-square-o-left
 • fa-toggle-left (alias)
 • fa-dot-circle-o
 • fa-wheelchair
 • fa-vimeo-square
 • fa-try
 • fa-turkish-lira (alias)
 • fa-plus-square-o
 
GET CODE
<ul class="jf_fa">
	<li><i class="fa fa-rub"></i> fa-rub</li>
	<li><i class="fa fa-ruble"></i> fa-ruble&nbsp;(alias)</li>
	<li><i class="fa fa-rouble"></i> fa-rouble&nbsp;(alias)</li>
	<li><i class="fa fa-pagelines"></i> fa-pagelines</li>
	
	<li><i class="fa fa-stack-exchange"></i> fa-stack-exchange</li>
	<li><i class="fa fa-arrow-circle-o-right"></i> fa-arrow-circle-o-right</li>
	<li><i class="fa fa-arrow-circle-o-left"></i> fa-arrow-circle-o-left</li>
	<li><i class="fa fa-caret-square-o-left"></i> fa-caret-square-o-left</li>
	
	<li><i class="fa fa-toggle-left"></i> fa-toggle-left&nbsp;(alias)</li>
	<li><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> fa-dot-circle-o</li>
	<li><i class="fa fa-wheelchair"></i> fa-wheelchair</li>
	<li><i class="fa fa-vimeo-square"></i> fa-vimeo-square</li>
	
	<li><i class="fa fa-try"></i> fa-try</li>
	<li><i class="fa fa-turkish-lira"></i> fa-turkish-lira&nbsp;(alias)</li>
	<li><i class="fa fa-plus-square-o"></i> fa-plus-square-o</li>
</ul>
 
 • fa-adjust
 • fa-anchor
 • fa-archive
 • fa-arrows
 • fa-arrows-h
 • fa-arrows-v
 • fa-asterisk
 • fa-ban
 • fa-bar-chart-o
 • fa-barcode
 • fa-bars
 • fa-beer
 • fa-bell
 • fa-bell-o
 • fa-bolt
 • fa-book
 • fa-bookmark
 • fa-bookmark-o
 • fa-briefcase
 • fa-bug
 • fa-building-o
 • fa-bullhorn
 • fa-bullseye
 • fa-calendar
 • fa-calendar-o
 • fa-camera
 • fa-camera-retro
 • fa-caret-square-o-down
 • fa-caret-square-o-left
 • fa-caret-square-o-right
 • fa-caret-square-o-up
 • fa-certificate
 • fa-check
 • fa-check-circle
 • fa-check-circle-o
 • fa-check-square
 • fa-check-square-o
 • fa-circle
 • fa-circle-o
 • fa-clock-o
 • fa-cloud
 • fa-cloud-download
 • fa-cloud-upload
 • fa-code
 • fa-code-fork
 • fa-coffee
 • fa-cog
 • fa-cogs
 • fa-comment
 • fa-comment-o
 • fa-comments
 • fa-comments-o
 • fa-compass
 • fa-credit-card
 • fa-crop
 • fa-crosshairs
 • fa-cutlery
 • fa-dashboard (alias)
 • fa-desktop
 • fa-dot-circle-o
 • fa-download
 • fa-edit (alias)
 • fa-ellipsis-h
 • fa-ellipsis-v
 • fa-envelope
 • fa-envelope-o
 • fa-eraser
 • fa-exchange
 • fa-exclamation
 • fa-exclamation-circle
 • fa-exclamation-triangle
 • fa-external-link
 • fa-external-link-square
 • fa-eye
 • fa-eye-slash
 • fa-female
 • fa-fighter-jet
 • fa-film
 • fa-filter
 • fa-fire
 • fa-fire-extinguisher
 • fa-flag
 • fa-flag-checkered
 • fa-flag-o
 • fa-flash (alias)
 • fa-flask
 • fa-folder
 • fa-folder-o
 • fa-folder-open
 • fa-folder-open-o
 • fa-frown-o
 • fa-gamepad
 • fa-gavel
 • fa-gear (alias)
 • fa-gears (alias)
 • fa-gift
 • fa-glass
 • fa-globe
 • fa-group (alias)
 • fa-hdd-o
 • fa-headphones
 • fa-heart
 • fa-heart-o
 • fa-home
 • fa-inbox
 • fa-info
 • fa-info-circle
 • fa-key
 • fa-keyboard-o
 • fa-laptop
 • fa-leaf
 • fa-legal (alias)
 • fa-lemon-o
 • fa-level-down
 • fa-level-up
 • fa-lightbulb-o
 • fa-location-arrow
 • fa-lock
 • fa-magic
 • fa-magnet
 • fa-mail-forward (alias)
 • fa-mail-reply (alias)
 • fa-mail-reply-all
 • fa-male
 • fa-map-marker
 • fa-meh-o
 • fa-microphone
 • fa-microphone-slash
 • fa-minus
 • fa-minus-circle
 • fa-minus-square
 • fa-minus-square-o
 • fa-mobile
 • fa-mobile-phone (alias)
 • fa-money
 • fa-moon-o
 • fa-music
 • fa-pencil
 • fa-pencil-square
 • fa-pencil-square-o
 • fa-phone
 • fa-phone-square
 • fa-picture-o
 • fa-plane
 • fa-plus
 • fa-plus-circle
 • fa-plus-square
 • fa-plus-square-o
 • fa-power-off
 • fa-print
 • fa-puzzle-piece
 • fa-qrcode
 • fa-question
 • fa-question-circle
 • fa-quote-left
 • fa-quote-right
 • fa-random
 • fa-refresh
 • fa-reply
 • fa-reply-all
 • fa-retweet
 • fa-road
 • fa-rocket
 • fa-rss
 • fa-rss-square
 • fa-search
 • fa-search-minus
 • fa-search-plus
 • fa-share
 • fa-share-square
 • fa-share-square-o
 • fa-shield
 • fa-shopping-cart
 • fa-sign-in
 • fa-sign-out
 • fa-signal
 • fa-sitemap
 • fa-smile-o
 • fa-sort
 • fa-sort-alpha-asc
 • fa-sort-alpha-desc
 • fa-sort-amount-asc
 • fa-sort-amount-desc
 • fa-sort-asc
 • fa-sort-desc
 • fa-sort-down (alias)
 • fa-sort-numeric-asc
 • fa-sort-numeric-desc
 • fa-sort-up (alias)
 • fa-spinner
 • fa-square
 • fa-square-o
 • fa-star
 • fa-star-half
 • fa-star-half-empty (alias)
 • fa-star-half-full (alias)
 • fa-star-half-o
 • fa-star-o
 • fa-subscript
 • fa-suitcase
 • fa-sun-o
 • fa-superscript
 • fa-tablet
 • fa-tachometer
 • fa-tag
 • fa-tags
 • fa-tasks
 • fa-terminal
 • fa-thumb-tack
 • fa-thumbs-down
 • fa-thumbs-o-down
 • fa-thumbs-o-up
 • fa-thumbs-up
 • fa-ticket
 • fa-times
 • fa-times-circle
 • fa-times-circle-o
 • fa-tint
 • fa-toggle-down (alias)
 • fa-toggle-left (alias)
 • fa-toggle-right (alias)
 • fa-toggle-up (alias)
 • fa-trash-o
 • fa-trophy
 • fa-truck
 • fa-umbrella
 • fa-unlock
 • fa-unlock-alt
 • fa-unsorted (alias)
 • fa-upload
 • fa-user
 • fa-users
 • fa-video-camera
 • fa-volume-down
 • fa-volume-off
 • fa-volume-up
 • fa-warning (alias)
 • fa-wheelchair
 • fa-wrench
 
GET CODE
<ul class="jf_fa">
	<li><i class="fa fa-adjust"></i> fa-adjust</li>
	<li><i class="fa fa-anchor"></i> fa-anchor</li>
	<li><i class="fa fa-archive"></i> fa-archive</li>
	<li><i class="fa fa-arrows"></i> fa-arrows</li>
	<li><i class="fa fa-arrows-h"></i> fa-arrows-h</li>
	<li><i class="fa fa-arrows-v"></i> fa-arrows-v</li>
	<li><i class="fa fa-asterisk"></i> fa-asterisk</li>
	<li><i class="fa fa-ban"></i> fa-ban</li>
	<li><i class="fa fa-bar-chart-o"></i> fa-bar-chart-o</li>
	<li><i class="fa fa-barcode"></i> fa-barcode</li>
	<li><i class="fa fa-bars"></i> fa-bars</li>
	<li><i class="fa fa-beer"></i> fa-beer</li>
	<li><i class="fa fa-bell"></i> fa-bell</li>
	<li><i class="fa fa-bell-o"></i> fa-bell-o</li>
	<li><i class="fa fa-bolt"></i> fa-bolt</li>
	<li><i class="fa fa-book"></i> fa-book</li>
	<li><i class="fa fa-bookmark"></i> fa-bookmark</li>
	<li><i class="fa fa-bookmark-o"></i> fa-bookmark-o</li>
	<li><i class="fa fa-briefcase"></i> fa-briefcase</li>
	<li><i class="fa fa-bug"></i> fa-bug</li>
	<li><i class="fa fa-building-o"></i> fa-building-o</li>
	<li><i class="fa fa-bullhorn"></i> fa-bullhorn</li>
	<li><i class="fa fa-bullseye"></i> fa-bullseye</li>
	<li><i class="fa fa-calendar"></i> fa-calendar</li>
	<li><i class="fa fa-calendar-o"></i> fa-calendar-o</li>
	<li><i class="fa fa-camera"></i> fa-camera</li>
	<li><i class="fa fa-camera-retro"></i> fa-camera-retro</li>
	<li><i class="fa fa-caret-square-o-down"></i> fa-caret-square-o-down</li>
	<li><i class="fa fa-caret-square-o-left"></i> fa-caret-square-o-left</li>
	<li><i class="fa fa-caret-square-o-right"></i> fa-caret-square-o-right</li>
	<li><i class="fa fa-caret-square-o-up"></i> fa-caret-square-o-up</li>
	<li><i class="fa fa-certificate"></i> fa-certificate</li>
	<li><i class="fa fa-check"></i> fa-check</li>
	<li><i class="fa fa-check-circle"></i> fa-check-circle</li>
	<li><i class="fa fa-check-circle-o"></i> fa-check-circle-o</li>
	<li><i class="fa fa-check-square"></i> fa-check-square</li>
	<li><i class="fa fa-check-square-o"></i> fa-check-square-o</li>
	<li><i class="fa fa-circle"></i> fa-circle</li>
	<li><i class="fa fa-circle-o"></i> fa-circle-o</li>
	<li><i class="fa fa-clock-o"></i> fa-clock-o</li>
	<li><i class="fa fa-cloud"></i> fa-cloud</li>
	<li><i class="fa fa-cloud-download"></i> fa-cloud-download</li>
	<li><i class="fa fa-cloud-upload"></i> fa-cloud-upload</li>
	<li><i class="fa fa-code"></i> fa-code</li>
	<li><i class="fa fa-code-fork"></i> fa-code-fork</li>
	<li><i class="fa fa-coffee"></i> fa-coffee</li>
	<li><i class="fa fa-cog"></i> fa-cog</li>
	<li><i class="fa fa-cogs"></i> fa-cogs</li>
	<li><i class="fa fa-comment"></i> fa-comment</li>
	<li><i class="fa fa-comment-o"></i> fa-comment-o</li>
	<li><i class="fa fa-comments"></i> fa-comments</li>
	<li><i class="fa fa-comments-o"></i> fa-comments-o</li>
	<li><i class="fa fa-compass"></i> fa-compass</li>
	<li><i class="fa fa-credit-card"></i> fa-credit-card</li>
	<li><i class="fa fa-crop"></i> fa-crop</li>
	<li><i class="fa fa-crosshairs"></i> fa-crosshairs</li>
	<li><i class="fa fa-cutlery"></i> fa-cutlery</li>
	<li><i class="fa fa-dashboard"></i> fa-dashboard (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-desktop"></i> fa-desktop</li>
	<li><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> fa-dot-circle-o</li>
	
	<li><i class="fa fa-download"></i> fa-download</li>
	<li><i class="fa fa-edit"></i> fa-edit (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-ellipsis-h"></i> fa-ellipsis-h</li>
	<li><i class="fa fa-ellipsis-v"></i> fa-ellipsis-v</li>
	<li><i class="fa fa-envelope"></i> fa-envelope</li>
	<li><i class="fa fa-envelope-o"></i> fa-envelope-o</li>
	<li><i class="fa fa-eraser"></i> fa-eraser</li>
	<li><i class="fa fa-exchange"></i> fa-exchange</li>
	<li><i class="fa fa-exclamation"></i> fa-exclamation</li>
	<li><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> fa-exclamation-circle</li>
	<li><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i> fa-exclamation-triangle</li>
	<li><i class="fa fa-external-link"></i> fa-external-link</li>
	<li><i class="fa fa-external-link-square"></i> fa-external-link-square</li>
	<li><i class="fa fa-eye"></i> fa-eye</li>
	<li><i class="fa fa-eye-slash"></i> fa-eye-slash</li>
	<li><i class="fa fa-female"></i> fa-female</li>
	<li><i class="fa fa-fighter-jet"></i> fa-fighter-jet</li>
	<li><i class="fa fa-film"></i> fa-film</li>
	<li><i class="fa fa-filter"></i> fa-filter</li>
	<li><i class="fa fa-fire"></i> fa-fire</li>
	<li><i class="fa fa-fire-extinguisher"></i> fa-fire-extinguisher</li>
	<li><i class="fa fa-flag"></i> fa-flag</li>
	<li><i class="fa fa-flag-checkered"></i> fa-flag-checkered</li>
	<li><i class="fa fa-flag-o"></i> fa-flag-o</li>
	<li><i class="fa fa-flash"></i> fa-flash (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-flask"></i> fa-flask</li>
	<li><i class="fa fa-folder"></i> fa-folder</li>
	<li><i class="fa fa-folder-o"></i> fa-folder-o</li>
	<li><i class="fa fa-folder-open"></i> fa-folder-open</li>
	<li><i class="fa fa-folder-open-o"></i> fa-folder-open-o</li>
	<li><i class="fa fa-frown-o"></i> fa-frown-o</li>
	<li><i class="fa fa-gamepad"></i> fa-gamepad</li>
	<li><i class="fa fa-gavel"></i> fa-gavel</li>
	<li><i class="fa fa-gear"></i> fa-gear (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-gears"></i> fa-gears (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-gift"></i> fa-gift</li>
	<li><i class="fa fa-glass"></i> fa-glass</li>
	<li><i class="fa fa-globe"></i> fa-globe</li>
	<li><i class="fa fa-group"></i> fa-group (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-hdd-o"></i> fa-hdd-o</li>
	<li><i class="fa fa-headphones"></i> fa-headphones</li>
	<li><i class="fa fa-heart"></i> fa-heart</li>
	<li><i class="fa fa-heart-o"></i> fa-heart-o</li>
	<li><i class="fa fa-home"></i> fa-home</li>
	<li><i class="fa fa-inbox"></i> fa-inbox</li>
	<li><i class="fa fa-info"></i> fa-info</li>
	<li><i class="fa fa-info-circle"></i> fa-info-circle</li>
	<li><i class="fa fa-key"></i> fa-key</li>
	<li><i class="fa fa-keyboard-o"></i> fa-keyboard-o</li>
	<li><i class="fa fa-laptop"></i> fa-laptop</li>
	<li><i class="fa fa-leaf"></i> fa-leaf</li>
	<li><i class="fa fa-legal"></i> fa-legal (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-lemon-o"></i> fa-lemon-o</li>
	<li><i class="fa fa-level-down"></i> fa-level-down</li>
	<li><i class="fa fa-level-up"></i> fa-level-up</li>
	<li><i class="fa fa-lightbulb-o"></i> fa-lightbulb-o</li>
	<li><i class="fa fa-location-arrow"></i> fa-location-arrow</li>
	<li><i class="fa fa-lock"></i> fa-lock</li>
	<li><i class="fa fa-magic"></i> fa-magic</li>
	<li><i class="fa fa-magnet"></i> fa-magnet</li>
	
	<li><i class="fa fa-mail-forward"></i> fa-mail-forward (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-mail-reply"></i> fa-mail-reply (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-mail-reply-all"></i> fa-mail-reply-all</li>
	<li><i class="fa fa-male"></i> fa-male</li>
	<li><i class="fa fa-map-marker"></i> fa-map-marker</li>
	<li><i class="fa fa-meh-o"></i> fa-meh-o</li>
	<li><i class="fa fa-microphone"></i> fa-microphone</li>
	<li><i class="fa fa-microphone-slash"></i> fa-microphone-slash</li>
	<li><i class="fa fa-minus"></i> fa-minus</li>
	<li><i class="fa fa-minus-circle"></i> fa-minus-circle</li>
	<li><i class="fa fa-minus-square"></i> fa-minus-square</li>
	<li><i class="fa fa-minus-square-o"></i> fa-minus-square-o</li>
	<li><i class="fa fa-mobile"></i> fa-mobile</li>
	<li><i class="fa fa-mobile-phone"></i> fa-mobile-phone (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-money"></i> fa-money</li>
	<li><i class="fa fa-moon-o"></i> fa-moon-o</li>
	<li><i class="fa fa-music"></i> fa-music</li>
	<li><i class="fa fa-pencil"></i> fa-pencil</li>
	<li><i class="fa fa-pencil-square"></i> fa-pencil-square</li>
	<li><i class="fa fa-pencil-square-o"></i> fa-pencil-square-o</li>
	<li><i class="fa fa-phone"></i> fa-phone</li>
	<li><i class="fa fa-phone-square"></i> fa-phone-square</li>
	<li><i class="fa fa-picture-o"></i> fa-picture-o</li>
	<li><i class="fa fa-plane"></i> fa-plane</li>
	<li><i class="fa fa-plus"></i> fa-plus</li>
	<li><i class="fa fa-plus-circle"></i> fa-plus-circle</li>
	<li><i class="fa fa-plus-square"></i> fa-plus-square</li>
	<li><i class="fa fa-plus-square-o"></i> fa-plus-square-o</li>
	<li><i class="fa fa-power-off"></i> fa-power-off</li>
	<li><i class="fa fa-print"></i> fa-print</li>
	<li><i class="fa fa-puzzle-piece"></i> fa-puzzle-piece</li>
	<li><i class="fa fa-qrcode"></i> fa-qrcode</li>
	<li><i class="fa fa-question"></i> fa-question</li>
	<li><i class="fa fa-question-circle"></i> fa-question-circle</li>
	<li><i class="fa fa-quote-left"></i> fa-quote-left</li>
	<li><i class="fa fa-quote-right"></i> fa-quote-right</li>
	<li><i class="fa fa-random"></i> fa-random</li>
	<li><i class="fa fa-refresh"></i> fa-refresh</li>
	<li><i class="fa fa-reply"></i> fa-reply</li>
	<li><i class="fa fa-reply-all"></i> fa-reply-all</li>
	<li><i class="fa fa-retweet"></i> fa-retweet</li>
	<li><i class="fa fa-road"></i> fa-road</li>
	<li><i class="fa fa-rocket"></i> fa-rocket</li>
	<li><i class="fa fa-rss"></i> fa-rss</li>
	<li><i class="fa fa-rss-square"></i> fa-rss-square</li>
	<li><i class="fa fa-search"></i> fa-search</li>
	<li><i class="fa fa-search-minus"></i> fa-search-minus</li>
	<li><i class="fa fa-search-plus"></i> fa-search-plus</li>
	<li><i class="fa fa-share"></i> fa-share</li>
	<li><i class="fa fa-share-square"></i> fa-share-square</li>
	<li><i class="fa fa-share-square-o"></i> fa-share-square-o</li>
	<li><i class="fa fa-shield"></i> fa-shield</li>
	<li><i class="fa fa-shopping-cart"></i> fa-shopping-cart</li>
	<li><i class="fa fa-sign-in"></i> fa-sign-in</li>
	<li><i class="fa fa-sign-out"></i> fa-sign-out</li>
	<li><i class="fa fa-signal"></i> fa-signal</li>
	<li><i class="fa fa-sitemap"></i> fa-sitemap</li>
	<li><i class="fa fa-smile-o"></i> fa-smile-o</li>
	<li><i class="fa fa-sort"></i> fa-sort</li>
	<li><i class="fa fa-sort-alpha-asc"></i> fa-sort-alpha-asc</li>
	
	<li><i class="fa fa-sort-alpha-desc"></i> fa-sort-alpha-desc</li>
	<li><i class="fa fa-sort-amount-asc"></i> fa-sort-amount-asc</li>
	<li><i class="fa fa-sort-amount-desc"></i> fa-sort-amount-desc</li>
	<li><i class="fa fa-sort-asc"></i> fa-sort-asc</li>
	<li><i class="fa fa-sort-desc"></i> fa-sort-desc</li>
	<li><i class="fa fa-sort-down"></i> fa-sort-down (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-sort-numeric-asc"></i> fa-sort-numeric-asc</li>
	<li><i class="fa fa-sort-numeric-desc"></i> fa-sort-numeric-desc</li>
	<li><i class="fa fa-sort-up"></i> fa-sort-up (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-spinner"></i> fa-spinner</li>
	<li><i class="fa fa-square"></i> fa-square</li>
	<li><i class="fa fa-square-o"></i> fa-square-o</li>
	<li><i class="fa fa-star"></i> fa-star</li>
	<li><i class="fa fa-star-half"></i> fa-star-half</li>
	<li><i class="fa fa-star-half-empty"></i> fa-star-half-empty (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-star-half-full"></i> fa-star-half-full (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-star-half-o"></i> fa-star-half-o</li>
	<li><i class="fa fa-star-o"></i> fa-star-o</li>
	<li><i class="fa fa-subscript"></i> fa-subscript</li>
	<li><i class="fa fa-suitcase"></i> fa-suitcase</li>
	<li><i class="fa fa-sun-o"></i> fa-sun-o</li>
	<li><i class="fa fa-superscript"></i> fa-superscript</li>
	<li><i class="fa fa-tablet"></i> fa-tablet</li>
	<li><i class="fa fa-tachometer"></i> fa-tachometer</li>
	<li><i class="fa fa-tag"></i> fa-tag</li>
	<li><i class="fa fa-tags"></i> fa-tags</li>
	<li><i class="fa fa-tasks"></i> fa-tasks</li>
	<li><i class="fa fa-terminal"></i> fa-terminal</li>
	<li><i class="fa fa-thumb-tack"></i> fa-thumb-tack</li>
	<li><i class="fa fa-thumbs-down"></i> fa-thumbs-down</li>
	<li><i class="fa fa-thumbs-o-down"></i> fa-thumbs-o-down</li>
	<li><i class="fa fa-thumbs-o-up"></i> fa-thumbs-o-up</li>
	<li><i class="fa fa-thumbs-up"></i> fa-thumbs-up</li>
	<li><i class="fa fa-ticket"></i> fa-ticket</li>
	<li><i class="fa fa-times"></i> fa-times</li>
	<li><i class="fa fa-times-circle"></i> fa-times-circle</li>
	<li><i class="fa fa-times-circle-o"></i> fa-times-circle-o</li>
	<li><i class="fa fa-tint"></i> fa-tint</li>
	<li><i class="fa fa-toggle-down"></i> fa-toggle-down (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-toggle-left"></i> fa-toggle-left (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-toggle-right"></i> fa-toggle-right (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-toggle-up"></i> fa-toggle-up (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-trash-o"></i> fa-trash-o</li>
	<li><i class="fa fa-trophy"></i> fa-trophy</li>
	<li><i class="fa fa-truck"></i> fa-truck</li>
	<li><i class="fa fa-umbrella"></i> fa-umbrella</li>
	<li><i class="fa fa-unlock"></i> fa-unlock</li>
	<li><i class="fa fa-unlock-alt"></i> fa-unlock-alt</li>
	<li><i class="fa fa-unsorted"></i> fa-unsorted (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-upload"></i> fa-upload</li>
	<li><i class="fa fa-user"></i> fa-user</li>
	<li><i class="fa fa-users"></i> fa-users</li>
	<li><i class="fa fa-video-camera"></i> fa-video-camera</li>
	<li><i class="fa fa-volume-down"></i> fa-volume-down</li>
	<li><i class="fa fa-volume-off"></i> fa-volume-off</li>
	<li><i class="fa fa-volume-up"></i> fa-volume-up</li>
	<li><i class="fa fa-warning"></i> fa-warning (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-wheelchair"></i> fa-wheelchair</li>
	<li><i class="fa fa-wrench"></i> fa-wrench</li>
</ul>
 
 • fa-check-square
 • fa-check-square-o
 • fa-circle
 • fa-circle-o
 • fa-dot-circle-o
 • fa-minus-square
 • fa-minus-square-o
 • fa-plus-square
 • fa-plus-square-o
 • fa-square
 • fa-square-o
 
GET CODE
<ul class="jf_fa">
	<li><i class="fa fa-check-square"></i> fa-check-square</li>
	<li><i class="fa fa-check-square-o"></i> fa-check-square-o</li>
	<li><i class="fa fa-circle"></i> fa-circle</li>
	
	<li><i class="fa fa-circle-o"></i> fa-circle-o</li>
	<li><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> fa-dot-circle-o</li>
	<li><i class="fa fa-minus-square"></i> fa-minus-square</li>
	
	<li><i class="fa fa-minus-square-o"></i> fa-minus-square-o</li>
	<li><i class="fa fa-plus-square"></i> fa-plus-square</li>
	<li><i class="fa fa-plus-square-o"></i> fa-plus-square-o</li>
	
	<li><i class="fa fa-square"></i> fa-square</li>
	<li><i class="fa fa-square-o"></i> fa-square-o</li>
</ul>
 
 • fa-bitcoin (alias)
 • fa-btc
 • fa-cny (alias)
 • fa-dollar (alias)
 • fa-eur
 • fa-euro (alias)
 • fa-gbp
 • fa-inr
 • fa-jpy
 • fa-krw
 • fa-money
 • fa-rmb (alias)
 • fa-rouble (alias)
 • fa-rub
 • fa-ruble (alias)
 • fa-rupee (alias)
 • fa-try
 • fa-turkish-lira (alias)
 • fa-usd
 • fa-won (alias)
 • fa-yen (alias)
 
GET CODE
<ul class="jf_fa">
	<li><i class="fa fa-bitcoin"></i> fa-bitcoin (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-btc"></i> fa-btc</li>
	<li><i class="fa fa-cny"></i> fa-cny (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-dollar"></i> fa-dollar (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-eur"></i> fa-eur</li>
	<li><i class="fa fa-euro"></i> fa-euro (alias)</li>
	
	<li><i class="fa fa-gbp"></i> fa-gbp</li>
	<li><i class="fa fa-inr"></i> fa-inr</li>
	<li><i class="fa fa-jpy"></i> fa-jpy</li>
	<li><i class="fa fa-krw"></i> fa-krw</li>
	<li><i class="fa fa-money"></i> fa-money</li>
	
	<li><i class="fa fa-rmb"></i> fa-rmb (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-rouble"></i> fa-rouble (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-rub"></i> fa-rub</li>
	<li><i class="fa fa-ruble"></i> fa-ruble (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-rupee"></i> fa-rupee (alias)</li>
	
	<li><i class="fa fa-try"></i> fa-try</li>
	<li><i class="fa fa-turkish-lira"></i> fa-turkish-lira (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-usd"></i> fa-usd</li>
	<li><i class="fa fa-won"></i> fa-won (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-yen"></i> fa-yen (alias)</li>
</ul>
 
 • fa-align-center
 • fa-align-justify
 • fa-align-left
 • fa-align-right
 • fa-bold
 • fa-chain (alias)
 • fa-chain-broken
 • fa-clipboard
 • fa-columns
 • fa-copy (alias)
 • fa-cut (alias)
 • fa-dedent (alias)
 • fa-eraser
 • fa-file
 • fa-file-o
 • fa-file-text
 • fa-file-text-o
 • fa-files-o
 • fa-floppy-o
 • fa-font
 • fa-indent
 • fa-italic
 • fa-link
 • fa-list
 • fa-list-alt
 • fa-list-ol
 • fa-list-ul
 • fa-outdent
 • fa-paperclip
 • fa-paste (alias)
 • fa-repeat
 • fa-rotate-left (alias)
 • fa-rotate-right (alias)
 • fa-save (alias)
 • fa-scissors
 • fa-strikethrough
 • fa-table
 • fa-text-height
 • fa-text-width
 • fa-th
 • fa-th-large
 • fa-th-list
 • fa-underline
 • fa-undo
 • fa-unlink (alias)
 
GET CODE
<ul class="jf_fa">
	<li><i class="fa fa-align-center"></i> fa-align-center</li>
	<li><i class="fa fa-align-justify"></i> fa-align-justify</li>
	<li><i class="fa fa-align-left"></i> fa-align-left</li>
	<li><i class="fa fa-align-right"></i> fa-align-right</li>
	<li><i class="fa fa-bold"></i> fa-bold</li>
	<li><i class="fa fa-chain"></i> fa-chain (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-chain-broken"></i> fa-chain-broken</li>
	<li><i class="fa fa-clipboard"></i> fa-clipboard</li>
	<li><i class="fa fa-columns"></i> fa-columns</li>
	<li><i class="fa fa-copy"></i> fa-copy (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-cut"></i> fa-cut (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-dedent"></i> fa-dedent (alias)</li>
	
	<li><i class="fa fa-eraser"></i> fa-eraser</li>
	<li><i class="fa fa-file"></i> fa-file</li>
	<li><i class="fa fa-file-o"></i> fa-file-o</li>
	<li><i class="fa fa-file-text"></i> fa-file-text</li>
	<li><i class="fa fa-file-text-o"></i> fa-file-text-o</li>
	<li><i class="fa fa-files-o"></i> fa-files-o</li>
	<li><i class="fa fa-floppy-o"></i> fa-floppy-o</li>
	<li><i class="fa fa-font"></i> fa-font</li>
	<li><i class="fa fa-indent"></i> fa-indent</li>
	<li><i class="fa fa-italic"></i> fa-italic</li>
	<li><i class="fa fa-link"></i> fa-link</li>
	
	<li><i class="fa fa-list"></i> fa-list</li>
	<li><i class="fa fa-list-alt"></i> fa-list-alt</li>
	<li><i class="fa fa-list-ol"></i> fa-list-ol</li>
	<li><i class="fa fa-list-ul"></i> fa-list-ul</li>
	<li><i class="fa fa-outdent"></i> fa-outdent</li>
	<li><i class="fa fa-paperclip"></i> fa-paperclip</li>
	<li><i class="fa fa-paste"></i> fa-paste (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-repeat"></i> fa-repeat</li>
	<li><i class="fa fa-rotate-left"></i> fa-rotate-left (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-rotate-right"></i> fa-rotate-right (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-save"></i> fa-save (alias)</li>
	
	<li><i class="fa fa-scissors"></i> fa-scissors</li>
	<li><i class="fa fa-strikethrough"></i> fa-strikethrough</li>
	<li><i class="fa fa-table"></i> fa-table</li>
	<li><i class="fa fa-text-height"></i> fa-text-height</li>
	<li><i class="fa fa-text-width"></i> fa-text-width</li>
	<li><i class="fa fa-th"></i> fa-th</li>
	<li><i class="fa fa-th-large"></i> fa-th-large</li>
	<li><i class="fa fa-th-list"></i> fa-th-list</li>
	<li><i class="fa fa-underline"></i> fa-underline</li>
	<li><i class="fa fa-undo"></i> fa-undo</li>
	<li><i class="fa fa-unlink"></i> fa-unlink (alias)</li>
</ul>
 
 • fa-angle-double-down
 • fa-angle-double-left
 • fa-angle-double-right
 • fa-angle-double-up
 • fa-angle-down
 • fa-angle-left
 • fa-angle-right
 • fa-angle-up
 • fa-arrow-circle-down
 • fa-arrow-circle-left
 • fa-arrow-circle-o-down
 • fa-arrow-circle-o-left
 • fa-arrow-circle-o-right
 • fa-arrow-circle-o-up
 • fa-arrow-circle-right
 • fa-arrow-circle-up
 • fa-arrow-down
 • fa-arrow-left
 • fa-arrow-right
 • fa-arrow-up
 • fa-arrows
 • fa-arrows-alt
 • fa-arrows-h
 • fa-arrows-v
 • fa-caret-down
 • fa-caret-left
 • fa-caret-right
 • fa-caret-square-o-down
 • fa-caret-square-o-left
 • fa-caret-square-o-right
 • fa-caret-square-o-up
 • fa-caret-up
 • fa-chevron-circle-down
 • fa-chevron-circle-left
 • fa-chevron-circle-right
 • fa-chevron-circle-up
 • fa-chevron-down
 • fa-chevron-left
 • fa-chevron-right
 • fa-chevron-up
 • fa-hand-o-down
 • fa-hand-o-left
 • fa-hand-o-right
 • fa-hand-o-up
 • fa-long-arrow-down
 • fa-long-arrow-left
 • fa-long-arrow-right
 • fa-long-arrow-up
 • fa-toggle-down (alias)
 • fa-toggle-left (alias)
 • fa-toggle-right (alias)
 • fa-toggle-up (alias)
 
GET CODE
<ul class="jf_fa">
	<li><i class="fa fa-angle-double-down"></i> fa-angle-double-down</li>
	<li><i class="fa fa-angle-double-left"></i> fa-angle-double-left</li>
	<li><i class="fa fa-angle-double-right"></i> fa-angle-double-right</li>
	<li><i class="fa fa-angle-double-up"></i> fa-angle-double-up</li>
	<li><i class="fa fa-angle-down"></i> fa-angle-down</li>
	<li><i class="fa fa-angle-left"></i> fa-angle-left</li>
	<li><i class="fa fa-angle-right"></i> fa-angle-right</li>
	<li><i class="fa fa-angle-up"></i> fa-angle-up</li>
	<li><i class="fa fa-arrow-circle-down"></i> fa-arrow-circle-down</li>
	<li><i class="fa fa-arrow-circle-left"></i> fa-arrow-circle-left</li>
	<li><i class="fa fa-arrow-circle-o-down"></i> fa-arrow-circle-o-down</li>
	<li><i class="fa fa-arrow-circle-o-left"></i> fa-arrow-circle-o-left</li>
	<li><i class="fa fa-arrow-circle-o-right"></i> fa-arrow-circle-o-right</li>
	
	<li><i class="fa fa-arrow-circle-o-up"></i> fa-arrow-circle-o-up</li>
	<li><i class="fa fa-arrow-circle-right"></i> fa-arrow-circle-right</li>
	<li><i class="fa fa-arrow-circle-up"></i> fa-arrow-circle-up</li>
	<li><i class="fa fa-arrow-down"></i> fa-arrow-down</li>
	<li><i class="fa fa-arrow-left"></i> fa-arrow-left</li>
	<li><i class="fa fa-arrow-right"></i> fa-arrow-right</li>
	<li><i class="fa fa-arrow-up"></i> fa-arrow-up</li>
	<li><i class="fa fa-arrows"></i> fa-arrows</li>
	<li><i class="fa fa-arrows-alt"></i> fa-arrows-alt</li>
	<li><i class="fa fa-arrows-h"></i> fa-arrows-h</li>
	<li><i class="fa fa-arrows-v"></i> fa-arrows-v</li>
	<li><i class="fa fa-caret-down"></i> fa-caret-down</li>
	<li><i class="fa fa-caret-left"></i> fa-caret-left</li>
	
	<li><i class="fa fa-caret-right"></i> fa-caret-right</li>
	<li><i class="fa fa-caret-square-o-down"></i> fa-caret-square-o-down</li>
	<li><i class="fa fa-caret-square-o-left"></i> fa-caret-square-o-left</li>
	<li><i class="fa fa-caret-square-o-right"></i> fa-caret-square-o-right</li>
	<li><i class="fa fa-caret-square-o-up"></i> fa-caret-square-o-up</li>
	<li><i class="fa fa-caret-up"></i> fa-caret-up</li>
	<li><i class="fa fa-chevron-circle-down"></i> fa-chevron-circle-down</li>
	<li><i class="fa fa-chevron-circle-left"></i> fa-chevron-circle-left</li>
	<li><i class="fa fa-chevron-circle-right"></i> fa-chevron-circle-right</li>
	<li><i class="fa fa-chevron-circle-up"></i> fa-chevron-circle-up</li>
	<li><i class="fa fa-chevron-down"></i> fa-chevron-down</li>
	<li><i class="fa fa-chevron-left"></i> fa-chevron-left</li>
	<li><i class="fa fa-chevron-right"></i> fa-chevron-right</li>
	
	<li><i class="fa fa-chevron-up"></i> fa-chevron-up</li>
	<li><i class="fa fa-hand-o-down"></i> fa-hand-o-down</li>
	<li><i class="fa fa-hand-o-left"></i> fa-hand-o-left</li>
	<li><i class="fa fa-hand-o-right"></i> fa-hand-o-right</li>
	<li><i class="fa fa-hand-o-up"></i> fa-hand-o-up</li>
	<li><i class="fa fa-long-arrow-down"></i> fa-long-arrow-down</li>
	<li><i class="fa fa-long-arrow-left"></i> fa-long-arrow-left</li>
	<li><i class="fa fa-long-arrow-right"></i> fa-long-arrow-right</li>
	<li><i class="fa fa-long-arrow-up"></i> fa-long-arrow-up</li>
	<li><i class="fa fa-toggle-down"></i> fa-toggle-down (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-toggle-left"></i> fa-toggle-left (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-toggle-right"></i> fa-toggle-right (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-toggle-up"></i> fa-toggle-up (alias)</li>
</ul>
 
 • fa-arrows-alt
 • fa-backward
 • fa-compress
 • fa-eject
 • fa-expand
 • fa-fast-backward
 • fa-fast-forward
 • fa-forward
 • fa-pause
 • fa-play
 • fa-play-circle
 • fa-play-circle-o
 • fa-step-backward
 • fa-step-forward
 • fa-stop
 • fa-youtube-play
 
GET CODE
<ul class="jf_fa">
	<li><i class="fa fa-arrows-alt"></i> fa-arrows-alt</li>
	<li><i class="fa fa-backward"></i> fa-backward</li>
	<li><i class="fa fa-compress"></i> fa-compress</li>
	<li><i class="fa fa-eject"></i> fa-eject</li>
	
	<li><i class="fa fa-expand"></i> fa-expand</li>
	<li><i class="fa fa-fast-backward"></i> fa-fast-backward</li>
	<li><i class="fa fa-fast-forward"></i> fa-fast-forward</li>
	<li><i class="fa fa-forward"></i> fa-forward</li>
	
	<li><i class="fa fa-pause"></i> fa-pause</li>
	<li><i class="fa fa-play"></i> fa-play</li>
	<li><i class="fa fa-play-circle"></i> fa-play-circle</li>
	<li><i class="fa fa-play-circle-o"></i> fa-play-circle-o</li>
	
	<li><i class="fa fa-step-backward"></i> fa-step-backward</li>
	<li><i class="fa fa-step-forward"></i> fa-step-forward</li>
	<li><i class="fa fa-stop"></i> fa-stop</li>
	<li><i class="fa fa-youtube-play"></i> fa-youtube-play</li>
</ul>
 
 • fa-adn
 • fa-android
 • fa-apple
 • fa-bitbucket
 • fa-bitbucket-square
 • fa-bitcoin (alias)
 • fa-btc
 • fa-css3
 • fa-dribbble
 • fa-dropbox
 • fa-facebook
 • fa-facebook-square
 • fa-flickr
 • fa-foursquare
 • fa-github
 • fa-github-alt
 • fa-github-square
 • fa-gittip
 • fa-google-plus
 • fa-google-plus-square
 • fa-html5
 • fa-instagram
 • fa-linkedin
 • fa-linkedin-square
 • fa-linux
 • fa-maxcdn
 • fa-pagelines
 • fa-pinterest
 • fa-pinterest-square
 • fa-renren
 • fa-skype
 • fa-stack-exchange
 • fa-stack-overflow
 • fa-trello
 • fa-tumblr
 • fa-tumblr-square
 • fa-twitter
 • fa-twitter-square
 • fa-vimeo-square
 • fa-vk
 • fa-weibo
 • fa-windows
 • fa-xing
 • fa-xing-square
 • fa-youtube
 • fa-youtube-play
 • fa-youtube-square
 
GET CODE
<ul class="jf_fa">
	<li><i class="fa fa-adn"></i> fa-adn</li>
	<li><i class="fa fa-android"></i> fa-android</li>
	<li><i class="fa fa-apple"></i> fa-apple</li>
	<li><i class="fa fa-bitbucket"></i> fa-bitbucket</li>
	<li><i class="fa fa-bitbucket-square"></i> fa-bitbucket-square</li>
	<li><i class="fa fa-bitcoin"></i> fa-bitcoin (alias)</li>
	<li><i class="fa fa-btc"></i> fa-btc</li>
	<li><i class="fa fa-css3"></i> fa-css3</li>
	<li><i class="fa fa-dribbble"></i> fa-dribbble</li>
	<li><i class="fa fa-dropbox"></i> fa-dropbox</li>
	<li><i class="fa fa-facebook"></i> fa-facebook</li>
	<li><i class="fa fa-facebook-square"></i> fa-facebook-square</li>
	
	<li><i class="fa fa-flickr"></i> fa-flickr</li>
	<li><i class="fa fa-foursquare"></i> fa-foursquare</li>
	<li><i class="fa fa-github"></i> fa-github</li>
	<li><i class="fa fa-github-alt"></i> fa-github-alt</li>
	<li><i class="fa fa-github-square"></i> fa-github-square</li>
	<li><i class="fa fa-gittip"></i> fa-gittip</li>
	<li><i class="fa fa-google-plus"></i> fa-google-plus</li>
	<li><i class="fa fa-google-plus-square"></i> fa-google-plus-square</li>
	<li><i class="fa fa-html5"></i> fa-html5</li>
	<li><i class="fa fa-instagram"></i> fa-instagram</li>
	<li><i class="fa fa-linkedin"></i> fa-linkedin</li>
	<li><i class="fa fa-linkedin-square"></i> fa-linkedin-square</li>
	
	<li><i class="fa fa-linux"></i> fa-linux</li>
	<li><i class="fa fa-maxcdn"></i> fa-maxcdn</li>
	<li><i class="fa fa-pagelines"></i> fa-pagelines</li>
	<li><i class="fa fa-pinterest"></i> fa-pinterest</li>
	<li><i class="fa fa-pinterest-square"></i> fa-pinterest-square</li>
	<li><i class="fa fa-renren"></i> fa-renren</li>
	<li><i class="fa fa-skype"></i> fa-skype</li>
	<li><i class="fa fa-stack-exchange"></i> fa-stack-exchange</li>
	<li><i class="fa fa-stack-overflow"></i> fa-stack-overflow</li>
	<li><i class="fa fa-trello"></i> fa-trello</li>
	<li><i class="fa fa-tumblr"></i> fa-tumblr</li>
	<li><i class="fa fa-tumblr-square"></i> fa-tumblr-square</li>
	
	<li><i class="fa fa-twitter"></i> fa-twitter</li>
	<li><i class="fa fa-twitter-square"></i> fa-twitter-square</li>
	<li><i class="fa fa-vimeo-square"></i> fa-vimeo-square</li>
	<li><i class="fa fa-vk"></i> fa-vk</li>
	<li><i class="fa fa-weibo"></i> fa-weibo</li>
	<li><i class="fa fa-windows"></i> fa-windows</li>
	<li><i class="fa fa-xing"></i> fa-xing</li>
	<li><i class="fa fa-xing-square"></i> fa-xing-square</li>
	<li><i class="fa fa-youtube"></i> fa-youtube</li>
	<li><i class="fa fa-youtube-play"></i> fa-youtube-play</li>
	<li><i class="fa fa-youtube-square"></i> fa-youtube-square</li>
</ul>
 
 • fa-ambulance
 • fa-h-square
 • fa-hospital-o
 • fa-medkit
 • fa-plus-square
 • fa-stethoscope
 • fa-user-md
 • fa-wheelchair
 
GET CODE
<ul class="jf_fa">
	<li><i class="fa fa-ambulance"></i> fa-ambulance</li>
	<li><i class="fa fa-h-square"></i> fa-h-square</li>
	
	<li><i class="fa fa-hospital-o"></i> fa-hospital-o</li>
	<li><i class="fa fa-medkit"></i> fa-medkit</li>
	
	<li><i class="fa fa-plus-square"></i> fa-plus-square</li>
	<li><i class="fa fa-stethoscope"></i> fa-stethoscope</li>
	
	<li><i class="fa fa-user-md"></i> fa-user-md</li>
	<li><i class="fa fa-wheelchair"></i> fa-wheelchair</li>
</ul>
 
FontAwesome - http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/
 
 
Layouts
Colors