بیمه باربری

 

 

بیمه باربری یا بیمه حمل کالا نوعی بیمه حمل و نقل کالا است که به موجب آن یک طرف “بیمه گر” تعهد می نماید درازای دریافت وجهی از طرف دیگر “بیمه گذار” ، درصورت وقوع یا بروز حادثه در جریان حمل کالا در حین عملیات حمل و نقل از نقطه ای به نقطه دیگر خسارات احتمالی و یا اتفاقی وارده به او را طبق شرایط و مندرجات بیمه جبران نموده و یا وجه معینی را بپردازد.

انواع بیمه های باربری :

– بیمه باربری وارداتی :  مبدا بیمه نامه وارداتی در خارج و مقصد آن داخل کشور می باشد.

– بیمه باربری صادراتی : مبدا بیمه نامه صادراتی داخل و مقصد آن در خارج از کشور می باشد.

– بیمه باربری ترانزیت : بیمه باربری ترانزیت عبوری که مبدا و مقصد آن در خارج از کشور میباشد و محموله صرفا در مسیر حمل از داخل کشور عبور میکند ، در  صورت عدم عبور از داخل کشور بیمه ترانزیت غیر عبوری نام دارد.

– بیمه باربری داخلی : مبدا و مقصد هر دو در داخل کشور هستند ، بیمه نامه تابع قوانین داخلی بوده و خسارت های ناشی از آتش سوزی و حوادث وسیله نقلیه حامل کالا را پوشش میدهد همچنین در صورت موافقت بیمه گر با پرداخت حق بیمه اضافی خطراتی همچون سرقت کلی محموله با وسیله حمل ، خسارت های ناشی از تخلیه و بارگیری ، روغن زدگی ، ریزش ، شکست ، خسارت های وارده به کالا به دلیل مجاورت با کالاهای دیگر و سیل و یا سایر خطرات را میتوان به پوشش های بیمه نامه اضافه کرد.

انواع کلوز های بیمه باربری : کلوز A , B , C

– کلوز A : کامل ترین نوع بیمه باربری که خطرات زیادی را طبق جدول زیر پوشش میدهد با بالاترین حق بیمه در بین سایر کلوزهای بیمه باربری

– کلوزB : یک بیمه باربری با پوشش های نسبتا خوب طبق جدول زیر که مجموعه خطرات کمتر از کلوز A و بیشتر از کلوز C را پوشش میدهد 

–  کلوز C: یک بیمه باربری با کمترین پوشش ها

خسارت کلی  (Total Loss) : ضعیف ترین و ارزانترین نوع بیمه باربری است که تقریبا منسوخ شده ، در این نوع بیمه باربری از بین رفتن و تلف کلی محموله مورد بیمه در یک مرحله که در اثر غرق شناور ، سقوط هواپیما و یا آتش سوزی بوجود آید تحت پوشش بیمه قرار میگیرد و مدت اعتبار این نوع بیمه باربری پس از بارگیری در مرز ، فرودگاه یا بندرکشور مبدا شروع و به محض رسیدن مورد بیمه به گمرک مرز ، فرودگاه یا بندر کشور مقصد خاتمه می یابد. بدیهی است بدلیل تعهدات پایین شرکت بیمه این نوع بیمه نامه حق بیمه پایین تری نسبت به سایر بیمه های باربری دارد لیکن از آنجاییکه برخی از مبادی ورودی و خروجی کشور از پذیرش این نوع بیمه نامه اجتناب میکنند بیمه گذاران میبایست با آگاهی کامل از نظر تعهدات و مسایل اداری اقدام به خرید کنند. 

ردیف  خطرات و هزینه های تحت پوشش A B C
1 آتش سوزی * * *
2 انفجار * * *
3 به گل نشستن کشتی یا کرجی  * * *
4 زمینگیر شدن Grounding * * *
5 غرق شدن Sinking * * *
6 واژگون شدن Capsize * * *
7 واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی Overturning or derailment * * *
8 تصادف یا برخورد کشتی ، کرجی یا وسیله حمل با هر جسم خارجی collision or contacts * * *
9 تخلیه کالا در بندر پناه Discharge of cargo at port of Distress * * *
10 تفدیه زیان همگانی G/A Sacrifice * * *
11 بدر یا ریختن کالا جهت سبک سازی jettison * * *
12 هزینه زیان همگانی G/A SACRIFICE  * * *
13 هزینه نجات Salvage Charges * * *
14 مسئولیت متقابل در تصادم Both to balm collision * * *
15 هزینه ارسال کالا به مقصد Forwarding charge * * *
16 هزینه به حداقل رساندن خسارت Minimizing Losses * * *
17 زلزله ، فوران آتشفشان Earthquake – volcanic Eruption * *  
18 شسته شدن کالا از روی عرشه Washings over board * *  
19 ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، کرجی ، انبار وسیله حمل کانتینر
Entry of sea lake or river water in to vessel craft hold container
* *  
20 ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه بوسیله حمل زمینی ، لیفت وان یا محل نگهداری
Entry of sea lake or river wanter in to conveyance , lift van or place of storage 
* *  
21 زیان کلی مربوط به فقدان ( تلف) هر بسته در جریان حملTotal loss of any package lost over board * *  
22 زیان کلی مربوط به هر بسته که در حین بارگیری یا تخلیه از کشتی ، کرجی ، به دریا بیفتد
Total loss of any package dropped whilst loading on to or unloading from , vessel or craft 
* *  
23 طوفان Heavy weather  *    
24 راهزن دریائی piracy at sea *    
25 خسارت های ناشی از فعل یا تقصیر اشخاص ثالث  *    
26 خسارت های ناشی از باران و آفتاب  *    
27 دم کردن  *    
28 خسارت های ناشی از عمل کارکنان کشتی (باراتری) *    
29 سرقت Theft *    
30 عدم تحویل Non delivery *    
31 سائیدگی و زنگ زدگی  *    
32 نشت Leakage *    
33 شکست Breakage *    
34 لب پریدگی ، کج شدن ، خراشیدگی و ضربه زدگی ، لک برداشتن  *    
35 خسارات ناشی از چنگک  *    
36 روغن زدگی ، به گل آلوده شدن ، به رنگ و اسید آلوده شدن  *    
37 خسارت ناشی از کالای مجاور ( بو گرفتن – برخورد – آلودگی ) *    
38 کرم زدگی ، موش خوردگی ، حشره زدگی  *    
39 دله دزدی pilferage *    
40 ریزش *    
41 کسری shortage *    

چاپ   ایمیل

درباره ما ( نمایندگی بیمه ایران حسینی کد:۵٣۶۴ )

کارشناس ، مشاوره و صدور انواع بیمه نامه
 

۶۶٧٩٨١٨۴ - ۶۶٧٨٢٣١۶ - ۰٩١٢٣۵٨٨١٧۵


نمایندگی بیمه ایران – کد ۵٣۶۴ (حسینی) يكى از نمایندگان درجه یک و فعال شرکت بیمه ایران است که از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را در رشته های بیمه مسئولیت، مهندسی، باربری، مسافرتی، حوادث، آتش سوزی، اتومبیل، عمر و سرمایه گذاری آغاز نموده است. و در حال حاضر کلیه خدمات بیمه ای و به همراه ارائه خدمات مشاوره بیمه ای را به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نیازمند خدمات بیمه ای،ارائه می دهد.
این نمایندگی در تلاش است خدمات خود را با استفاده از فناوری های مدرن مورد استفاده در بیمه و نیز به شکل مورد نظر مشتریان ارائه کند. این نمایندگی از نیروهای متخصص و توانمندی استفاده می کند و مردم داری و مشتری مداری را به عنوان فلسفه های اصلی کار خود برگزیده است.