بیمه شخص ثالث

 

کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی (شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند و شامل خسارت مالی ، خسارت جانی و پوشش سرنشین میباشد.
خسارت مالی : عبارت است از خسارتهای وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق تحت مالکیت شخص ثالث.
هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی شود.

خسارت جانی : منحصرا مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است.
خسارت جانی شامل : شامل دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو + هزینه درمان می باشد.

پوشش سرنشین مخصوص راننده است.
سرنشین فردی است که از لحظه سوار شدن تا پیاده شدن چنانچه بر اثر حوادث وسیله نقلیه آسیب ببیند طبق تعریف بیمه نامه ، سرنشین تلقی می گردد.


تخفیفات عدم خسارت شخص ثالث :
در صورتی که خودروی شما در مدت ‌بیمه‌ نامه دچار حادثه نشده و خسارتی از شرکت بیمه دریافت نکرده باشید ، بیمه نامه شخص ثالث شما در زمان تمدید ‌بیمه‌ نامه ، در محاسبه مبلغ بیمه شخص ثالث‌تان تخفیفی را اعمال میکند و به آن تخفیف عدم خسارت گفته‌‌ می‌شود.

سال تخفیف اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم سیزدهم چهاردهم
درصد 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

تخفیف بیمه شخص ثالث با یک تصادف از بین نمی‌رود!
در قانون جدید تخفیف بیمه شخص ثالث ، تخفیف‌‌های عدم خسارت با هر بار استفاده از ‌بیمه‌نامه ، به صورت پلکانی کاهش یافته و مابقی آن برای بیمه‌گذار حفظ‌‌ می‌شود و کلیه تخفیفات از بین نمی رود.
نحوه کاهش تخفیف عدم خسارت:

تعداد خسارت یک بار دو بار سه بار و بیشتر
خسارت مالی 20 واحد 30 واحد 40 واحد
خسارت جانی 30 واحد 70 واحد 100 واحد

چاپ   ایمیل

درباره ما ( نمایندگی بیمه ایران حسینی کد:۵٣۶۴ )

کارشناس ، مشاوره و صدور انواع بیمه نامه
 

۶۶٧٩٨١٨۴ - ۶۶٧٨٢٣١۶ - ۰٩١٢٣۵٨٨١٧۵


نمایندگی بیمه ایران – کد ۵٣۶۴ (حسینی) يكى از نمایندگان درجه یک و فعال شرکت بیمه ایران است که از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را در رشته های بیمه مسئولیت، مهندسی، باربری، مسافرتی، حوادث، آتش سوزی، اتومبیل، عمر و سرمایه گذاری آغاز نموده است. و در حال حاضر کلیه خدمات بیمه ای و به همراه ارائه خدمات مشاوره بیمه ای را به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نیازمند خدمات بیمه ای،ارائه می دهد.
این نمایندگی در تلاش است خدمات خود را با استفاده از فناوری های مدرن مورد استفاده در بیمه و نیز به شکل مورد نظر مشتریان ارائه کند. این نمایندگی از نیروهای متخصص و توانمندی استفاده می کند و مردم داری و مشتری مداری را به عنوان فلسفه های اصلی کار خود برگزیده است.