خسارت شخص ثالث با کروکی بیمه ایران

خسارت شخص ثالث با کروکی بیمه ایران 

1-با کروکی سازشی 2- با کروکی غیر سازشی

شرایط با کروکی سازشی :
1- یکی از طرفین تصادف حرکت با دنده عقب داشته باشد 
2- یکی از طرفین حادثه بدلیل مسافر بودن تقاضای کروکی داشته باشد 
3-تصادف جلو به جلو یا شاخ به شاخ باشد 
4- یکی از طرفین تصادف یا هر دو موتور سیکلت باشد 
5- یکی از طرفین حادثه وسیله نقلیه سنگین (اتوبوس ، کامیون و …) باشد 
6- تصادف بین سه وسیله نقلیه یا بیشتر رخ داده باشد 
7- تصادف چند مرحله ای باشد یعنی بعد از برخورد با وسیله نقلیه دیگر به نقطه ای دیگر پرتاب و با تیر برق یا جدول و … برخورد کرده باشد 
8-بعلت عبور یکی از طرفین حادثه از چراغ قرمز تصادف به وقوع پیوسته باشد (جهت بررسی حق تقدم عبور)
9- یکی از طرفین تصادف نظامی باشد 
10- چنانچه  تاریخ صدور و تمدید بیمه شخص ثالث پیوسته نباشد و تاریخ صدور بیمه نزدیک تاریخ تصادف باشد 

شرایط با کروکی غیر سازشی :
1-تصادف منجر به جرح یا فوت شده باشد 
2-یکی از طرفین فاقد گواهینامه یا بیمه شخص ثالث باشد 
3-تصادف با جسم ثابت مانند تیربرق یا گارد ریل رخ داده باشد 
4-میزان خسارت مالی زیاندیده ، بیش از تعهد بیمه نامه شخص ثالث مقصر باشد

مراحل اولیه مربوطه به خسارت غیر سازشی بشرح ذیل می باشد :
زیاندیده پس از دریافت کروکی غیر سازشی برای ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارد شده به خودرو (تامین دلیل) به شورای حل اختلاف محل سکونت مقصر مراجعه میکند و پس از تعیین میزان خسارت چنانچه مقصر حادثه قبول کند که خسارت را شخصا و یا مشترک (بخشی از خسارت توسط بیمه شخص ثالث و الباقی توسط مقصر ) بپردازد آن گاه زیاندیده با تکمیل فرم دادخواست صدور گزارش اصلاحی ، معرفی به شرکت بیمه را از شورای حل اختلاف مطالبه میکند و پس از صدور گزارش اصلاحی با مراجعه به شرکت بیمه مقصر حادثه با رعایت قانون خسارت متناظر بخشی از خسارت که بعهده شرکت بیمه مقصر است را دریافت و الباقی خسارت را از مقصر دریافت میکند. چنانچه مقصر از پرداخت خسارت الباقی امتناع بورزد زیاندیده میتواند با مراجعه به اجرای احکام نسبت به توقیف اموال وی یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (جلب مقصر حادثه) اقدام کند. لازم به ذکر است اگر زیاندیده دارای بیمه بدنه باشد میتواند الباقی خسارت را با واگذاری حقوق به شرکت بیمه جهت مراجعه به مقصر و دریافت خسارت از محل بیمه بدنه خود دریافت کند.
اما اگر مقصر حادثه قبول نکرد که مقصر است و برگ قبول تقصیر را امضا نکرد زیاندیده دادخواست مطالبه خسارت تنظیم میکند و پس از صدور رای شورای حل اختلاف مبنی بر محکومیت مقصر حادثه مراحل فوق الذکر را میبایست طی کند.


چاپ   ایمیل

درباره ما ( نمایندگی بیمه ایران حسینی کد:۵٣۶۴ )

کارشناس ، مشاوره و صدور انواع بیمه نامه
 

۶۶٧٩٨١٨۴ - ۶۶٧٨٢٣١۶ - ۰٩١٢٣۵٨٨١٧۵


نمایندگی بیمه ایران – کد ۵٣۶۴ (حسینی) يكى از نمایندگان درجه یک و فعال شرکت بیمه ایران است که از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را در رشته های بیمه مسئولیت، مهندسی، باربری، مسافرتی، حوادث، آتش سوزی، اتومبیل، عمر و سرمایه گذاری آغاز نموده است. و در حال حاضر کلیه خدمات بیمه ای و به همراه ارائه خدمات مشاوره بیمه ای را به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نیازمند خدمات بیمه ای،ارائه می دهد.
این نمایندگی در تلاش است خدمات خود را با استفاده از فناوری های مدرن مورد استفاده در بیمه و نیز به شکل مورد نظر مشتریان ارائه کند. این نمایندگی از نیروهای متخصص و توانمندی استفاده می کند و مردم داری و مشتری مداری را به عنوان فلسفه های اصلی کار خود برگزیده است.